Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Filogon index

2017.02.28

Filogon 1 kötet index, 2017. február - MINTA

------------------------------------

Sciscia (Siscia) (Sziszek): I. 50, 118, 123, 125, 126, 128, 255.

Scorilo, dák király: I. 256.

Seba, lázadó: I. 178.

Sebenico: I. 80, 81.

Sebestyén, Mike őrkanonok alőre (1229): I. 235.

Secundinus, festő: I. 129.

Segesta: I. 125.

Seleucus, Nagy Sándor alvezére: I. 163.

Sennacherib, assyr király: I. 184.

Sente: I. 154, 155.

Sennyey Gáspár, parancsnok: I. 226.

Septimius Severus, római császár: I. 119, 125, 128, 129, 131.

Sergius, ispán: I. 80.

Seth: I. 190.

Sibrik Miklós: I. 242.

Sidney (szépirodalmi mű), 1788: I. 13. 

Sidon: I. 190.

Siena: I. 39, 40, 148, 221.

Simontornyay Gergely, fehérvári prépost titkára: I. 214.

Simplicius, szobrász: I. 121.

Sínai félsziget: I. 174.

Sinán: I. 61.

Singidunum: I. 123, 125.

Sirdarja: I. 161.

Sirmium: I. 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127.

Sixtus, IV, pápa: I. 148.

Sobeslav: I. 85.

Somogy megye: I. 235.

Sopiana: I. 130.

Sopron: I. 31, 84, 103, 126, 128, 215, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231.

Sozomenos, görög egyháztörténetíró: I. 126.

Sörös Pongrác: I. 232, 234.

Spalato: I. 81.

Spanyolország: I. 23.

Spárta: I. 173.

Starhemberg Miksa, altábornagy: I. 245.

Stefel gróf: I. 87, 89.

Steiner Jakab, soproni tanácsos: I. 230.

Steiner Jakab: I. 226.

Steinville, parancsnok: I. 244.

Stiria: I. 84.

Stolzer Tamás, német zeneszerző: I. 217.

Stöckel János: I. 213.

Stöckel Lénárd, reformátor: I. 213.

Strabón, ókori utazó, író: I. 248, 254.

Strassburg: I. 40.

Strido: I. 129.

Sudán: I. 164.

Sulpicius Severus, író: I. 128.

Sulzer, bécsi kántor: I. 202.

Svarcenbergh fejedelem: I. 115.

Svéd-Norvégország: I. 23.

Svenigorod: I. 85.

Sylvester János, reformátor: I. 212, 213, 216.

Symphorianus, szobrász: I. 121.

Syria: I. 52, 164, 168, 187, 196.

 

Szabó András, lovászmester: I. 243.

Szabó Károly: I. 76.

Szalaházy: I. 57.

Szamos: 251, 256.

Szapolyai János: I. 56, 57, 58, 59, 60, 212, 213, 238.

Szászbanyica: I. 250.

Szászország: I. 42.

szászvárosi Hegység: I. 253, 254, 256.

Szatmár: I. 111.

Száva: I. 75, 119, 126, 255.

Széchenyi gróf: I. 14.

Széchy György, gróf: I. 226.

Széchy Mária: I. 20, 21, 22.

Szécsi Dénes: I. 44.

Szécsi János: I. 45.

Szegedi Gergely, poéta: I. 210, 214, 217.

Szegedi Kis István, reformátor: I. 212, 213, 216.

Székely István, kátéíró: I. 216.

Székesfehérvár: I. 131, 232.

Szelepcsényi György: I. 28, 31.

Szenczi Molnár Albert, tudós: I. 214, 215, 221.

Szent Ágoston: I. 11, 118.

Szent Anna: I. 112.

Szent Bertalan: I. 102.

Szent György: I. 101.

Szent Jeromos: I. 127, 129.

Szent Leopold: I. 115.

Szent Márk: I. 119.

Szent Márton, toursi püspök: I. 128.

Szent Mihály templom, Sopron: I. 227, 231.

Szent Péter: I. 118, 121, 131.

Szent Quirinus: I. 125, 128.

Szent Sebestyén: I. 126, 128.

Szentantal (község): I. 101.

Szentgál, község: I. 166.

Szentgrót: I. 224.

Szentgyörgy (város): I. 99.

Szent-Iványi Mátyás: I. 243.

Szentmiklós, település: I. 235, 245.

Szentpétervár: I. 14, 16, 17.

Széphalom: I. 218.

Szerdahely: I. 93.

Szered, város: I. 155.

Szeredec: I. 87.

Szerémség: I. 88.

Szeret, folyó: I. 252.

Szigetvár: I. 235.

Szilágysomlyó: I. 112, 114.

Szilézia: I. 68, 72.

Szirmaj István: I. 115.

Szkárosi Horváth András, poéta: I. 210, 216.

Szlavónia: I. 149.

Szlobin: I. 15.

Szlovákia: I. 256.

Szobieszlav, cseh herceg: I. 83, 87, 88.

Szófia: I. 87.

Szólád, község: I. 235.

Szolga-Győr: I. 94.

Szőny: I. 72, 130, 131.

Sztárai Mihály, poéta: I. 210.

Szűz Mária: I. 144, 131.

 

Tacitus, római történetíró: I. 127.

Tapae (Karánsebes): I. 135, 140.

Tapolcsány: I. 241.

Tarnov: I. 58.

Tarródy Mátyás, hadvezér: I. 226.

Tarvisium: I. 75.

Taszár: I. 235.

Tatár vezér: I. 85.

Tatárország: I. 244.

Taurunum: (Zimony): I. 124.

Telegdi Csanád, esztergomi érsek: I. 151.

Teleki József gróf: I. 108, 109.

Teleki László: I. 16.

Temes megye: I. 142.

Temes, folyó: I. 139.

Temesköz: I. 28, 29.

Temesvár: I. 29.

Tengerfehérvár: I. 80.

Tertullian, teológus, író: I. 118.

Tetzel János: I. 211.

Thaly Kálmán: I. 239, 240, 241, 242.

Theodorik, gót király: I. 123.

Theodosius, I, római császár: I. 123.

Thököly Imre: I. 231, 240.

Thracia: I. 135.

Thurn gróf: I. 69.

Thurn Mátyás: I. 65, 66.

Thurzó család: I. 152.

Thurzó György: I. 229.

Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet, nádorasszony: I. 215.

Thurzó Imre gróf: I. 226.

Thurzó Szaniszló: I. 215.

Thurzó: I. 57.

Tiber, folyó: I. 126.

Tiberius Rautius Silvanus Aelianus, Moesia helytartója: I. 134.

Tiberius, római császár (ur: 14-37): I. 50, 51, 119, 125, 129, 134, 207.

Ticino: I. 75.

Tiflis: I. 164.

Tigris, folyó: I. 162, 164, 165, 200.

Tihany: I. 235.

Tiliske: I. 255.

Timon Sámuel, történetíró: I. 131

Timon, pilisi apát: I. 98.

Tinódi Sebestyén, poéta: I. 210.

Tisza: I. 30, 248.

Titmaningen, város: I. 220.

Tokaj: I. 37, 111.

Toldy Ferenc: I. 218.

Toldy Ferenc: I. 92.

Tolna: I. 90.

Tomsa István: I. 64.

Torontál megye: I. 142.

Toscana: I. 147, 148, 151.

Toth isten: I. 168.

Tótpróna: I. 21.

Töltl János, soproni polgármester: I. 221.

Törökország: I. 65, 70.

Tőrös János: I. 37.

Traianus, Marcus Ulpius, római császár (53-117): I. 51, 127, 130, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 253.

Traján: I. 119, 127.

Trákia: I. 251, 253.

Trau: I. 80, 81.

Trautmannsdorf főnemesi család: I. 228.

Treviso: I. 75.

Turán: I. 161, 162, 163, 167, 168, 174, 175, 206.

Turóczi Benedek: I. 44.

Türk János, kereskedő: I. 229.

Tyrus: I. 124.

Tyrus: I. 162, 206.

 

Ujlaki Miklós: I. 44, 45, 46.

Ulászló, II: I. 103, 237.

Ulm: I. 42.

Ungvár: I. 244.

Ur, város, I. 166.

Ural, folyó: I. 162.

Ural, hegység: I. 160.

Ural-hegység: I. 17.

Uranos, isten: I. 168.

Uriah, katona: I. 178.

Ursacius, püspök: I. 125.

Úski János, veszprémi püspök: I. 151.

Usov: I. 190.

Uz tartomány: I. 200.

 

Vác: I. 64, 237.

Vade puszta: I. 235.

Vág folyó: I. 94.

Vajka: I. 100, 101.

Valens, mursai püspök: I. 124, 125.

Valens, római császár: I. 124, 129, 132.

Valentinianus, I, római császár: I. 124.

Valeria, Diocletianus lánya: I. 119, 130.

Valerianus, római császár: I. 124, 130.

Vallejus: I. 129.

Vannius: I. 51.

Várad: I. 29, 44, 59, 96, 102.

Várna: I. 108, 210.

Varsó: I. 245.

Vaskapu: I. 140, 141.

Vasvár: I. 44.

Vászoly: I. 235.

Vékony Gábor: I. 247.

Velence: I. 25, 39, 40, 41, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 149, 225.

Vencel, magyar király: I. 233.

Vencel, morva herceg: I. 87.

Venus: I. 175.

Verácz Antal: I. 103.

Verancsics Antal: I. 58, 59.

Verbőczy István: I. 32, 57, 95, 101, 209, 211, 213.

Vereskő (Piatra Rosie): I. 256.

Verhovácz püspök: I. 16.

Verona: I. 75, 77.

Versendi Móré János, fehérvári őrkanonok (1488-tól): I. 237.

Vespasianus, római császár: I. 129, 135.

Vesselényi Ferencz: I. 155, 156.

Veszprém: I. 151.

Vettonius, parancsnok: I. 135.

Vicentia: I. 75.

Vicenza: I. 75.

Victorinus, püspök: I. 127.

Viminacium: I. 123, 139, 144.

Vincze, fehérvári őrkanonok (1305): I. 236.

Vindobona: I. 53, 129, 130, 135.

Vinicius: I. 53, 256.

Vinkovcze (Cibalis): I. 124.

Visegrád: I. 46.

Vistaspa, király: I. 160.

Vitéz János: I. 44, 45, 46.

Vladimir: I. 85.

Vladiszlav, fejedelem: I. 83, 84, 85, 102.

Volga: I. 160, 162, 163.

Volodár: I. 85.

Volsk: I. 15.

Vörös tenger: I. 174, 176.

Vörösmarty Mihály: I. 218.

Vöröstorony: I. 144.

 

Wake: I. 72.

Waldstein-Sztáray Teréz Gróf: I. 16.

Walke Izsák: I. 71.

Wallenstein Zoltán Dr., pécsi rabbi: I. 191.

Wallenstein, ezredes: I. 226.

Walther Vilmos, rostocki teológus, író: I. 213, 220.

Wartburg: I. 214.

Wegeli Katalin Mária: I. 14.

Weimar: I. 214.

Wesselényi Ferenc Gróf: I. 19, 20, 21, 22, 31.

Wesselényi László: I. 20.

Wiche Péter: I. 73.

Wien: I. 12, 51.

William Cecil, lord Burghley: I. 62.

Windischgratz főnemesi család: I. 228.

Wippach: I. 75.

Wittenberg: I. 210, 211, 212, 213, 214, 216.

Wolsey: I. 57.

Worms, város: I. 211, 219.

 

Xerxes: I. 163, 188, 203.

 

Zágráb: I. 16, 237.

Zala megye: I. 235.

Zamárdi: I. 235.

Zamojszki: I. 61.

Zamolxis, dák isten: I. 254.

Zára: I. 80, 81.

Zarathustra (i.e.5200): I. 160, 164, 189, 192, 193, 206, 207.

Zara-vecchia: I. 80.

Zarskoeselo: I. 17

Zengg: I. 41.

Zerubábel: I. 202.

Zilah: I. 114.

Zimony: I. 87, 88.

Zimri, király: I. 185.

Zlatawst: I. 17.

Zrínyi család: I. 215.

Zrínyi Ilona: I. 240, 245.

Zrínyi Miklós VI, dunántúli főkapitány: I. 226.

Zrínyi Miklós: I. 218.

Zurány: I. 11.

Zsigmond, III: I. 61.

Zsigmond, magyar király (1368-1437): I. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 107.

Zsomboky Máté: I. 96.