Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Teljes Filogon Katalógus

2017.07.06

FILOGON KATALÓGUS (I-III. KÖTETEK)

 

Abafi Lajos: 1878: Fessler Ignác Aurél (18. sz. vége); - Filogon I/9.

Acsády Ignác: 1884: Gróf Wesselényi Ferenc halála 1667.; - Filogon I/18

Acsády Ignác: 1885: Magyarország belállapota 1680.; - Filogon I/21

Acsády Ignác: 1890: A Linczi béke története 1645.; - Filogon I/31

Áldásy Antal: 1900: A Baseli zsinat áthelyezése Budára 1437. - Filogon I/36

Áldásy Antal: 1910: A magyar országgyűlés követsége V. Lászlóhoz 1452.; - Filogon I/40     

Alföldi András: 1947: A Duna és Rajna régiójának közös problémái a római korban (1. sz.); - Filogon I/44

Angyal Dávid: 1900: Erdély politikai érintkezése Angliával (16-17.sz.); - Filogon I/50           

Arató Frigyes: 1902: A szabadkőművesség európai története, céljai és magyar vonatkozásai (18-19. sz.); - Filogon III/7

Balogh Ágost: 1864: Bosnyák Zsófia (1609-1644) romlatlan teste; - Filogon II/7.

Bánlaky József: 1929: A magyarok itáliai kalandozása 899-900.; - Filogon I/68

Bánlaky József: 1929: II. István háborúi 1115-1130.; - Filogon I/73

Bánlaky József: 1937: Az 1463. évi tolnai országgyűlés és Bosznia visszafoglalása a töröktől; - Filogon III/37

Bartal György: 1860: Csallóköz történeti vázlata; - Filogon I/83

Bella Lajos: 1893: Voltak a Fertőben őskori czölöpépítmények?; - Filogon II/9

Besse János: 1829: Tudósítások a Kaukasus mellékéről (1-3. levél); - Filogon II/17

Bíró Venczel dr.: 1930: Gróf Apor István naplója bécsi útjáról 1697.; - Filogon I/101

Császár Elemér: 1786: A teljes Pálos névsor; - Filogon II/36

Császár Elemér: 1901: A Pálos-rend feloszlatása (1786.); - Filogon II/24

Cserenyey István dr.: 1909: A nyitrai püspökség alapításáról (11-12. sz.); - Filogon II/41

Csontosi János: 1890: Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában és a Corvinák mai lajstroma; - Filogon III/43

Dankovszky Gergely: 1826: A kaukázusi Avar vagy Hun ország vármegyéi; - Filogon II/49

Deér József: 1966: Corona graeca keletkezésének történeti háttere; - Filogon II/56

Eckhardt Sándor: 1922: A magyar rózsakeresztesek (18-19. sz.); - Filogon III/51

Farkas Emőd: 1911: Teleki Blanka grófnő élete (1806-1862); - Filogon III/63

Fejérpataky László: 1892/93: A Gutkeled-biblia (11. sz.); - Filogon II/61

Fekete Lajos dr.: 1938: Buda 1684-i ostroma; - Filogon III/79

Fest Sándor: 1935: A legrégibb érintkezés Anglia és Magyarország között (1012-1018); - Filogon II/69

Fest Sándor: 1937: A Hunyadiak hollós címere; - Filogon II/72

Fülöp Zsigmond dr.: 1957: Magyar alkémisták; - Filogon III/105

Gulyás Pál: 1923-24: A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkig; - Filogon II/82

Gyalokai Jenő: 1913: A segesvári ütközet (1849. július. 31.); - Filogon II/112

Gyárfás István: 1889: Pannonia őskeresztény emlékei (1-4. sz.); - Filogon I/107

Herman Ottó: 1898: Gróf Zichy Jenő utazása a Kaukázusban; - Filogon II/126

Jerney János: 1827: Gondolatok a Jász-kürtről, ahhoz hasonló több kürtök ösmértetésével; - Filogon III/113

Jerney János: 1855: Magyar diplomatika és a káptalanok katalógusa; - Filogon II/136

Kállay Ferencz: 1861: A tátosok és foglalkozásaik valamint a varázsló nők; - Filogon II/154

Kallos Zsigmond dr.: 1938: Zsidóhitüek a honszerző magyarok között (9. sz.); - Filogon III/121

Király Pál: 1888: Marcus Ulpius Traianus dák háborúi (1. sz.); - Filogon I/121

Knauz Nándor: 1863: A Krisztustársulat (14. sz.); - Filogon III/135

Knauz Nándor: 1863: A Szűz Máriáról nevezett Fehér Egyház; - Filogon II/167

Magyar Adorján: 1975: A lelkiismeretkultusz – A magyar ősvallás erkölcstanából; - Filogon II/172

Mayer Béla: 1924: Pápai bankárok szerepe Magyarországon a középkor végén; - Filogon I/132

Merényi Lajos: 1902: Nyári Krisztina temetése 1641-ben; - Filogon I/138

Mircse János: 1882: Hunyadi Mátyás király beolvas a pápai legátusnak (1489. febr.); - Filogon II/190

Pálfi Károly: 1933: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság (Kr.e. 8-1 évezred); - Filogon I/143

Pálfi Károly: 1941: A magyar nemzet ősvallása (Kr. e.); - Filogon III/141

Palugyay Imre ifj.: 1842: Werbőczy István rövid életrajza (1517-1526); - Filogon III/187

Payr Sándor dr.: 1930: Luther és a magyarok (16. sz.); - Filogon I/187

Payr Sándor dr.: 1932: Emlékezés Doktor Lackner Kristófról (1571-1631); - Filogon I/196

Rómer Flóris: 1869: Rudolf koronaherczeg Ó-Budán (1869. május 8.); - Filogon II/200

Rómer Flóris: 1871: A kettőskereszt más országok pénzein; - Filogon II/204

Siklóssy László dr.: 1922: Magyarország erkölcstörténelméből a 16-17. században; - Filogon III/205

Sörös Pongrác: 1916: A székes-fehérvári őrkanonokság története 1543-ig ; - Filogon I/207

Szabó József prof.: 1825: A magyar név s eredet méltóságának kivívása; - Filogon III/217

Szathmáry László dr: 1928: Hári Bárótzi Sándor (1735-1809), a legműveltebb magyar alkémista; - Filogon III/223

Szathmáry László: 1940: Az asztrológia Mátyás király udvarában (15. sz.); - Filogon II/206

Szilágyi Ferenc: 1834: Erdélynek Magyarországtól elszakadása 1526-1541.; - Filogon III/233

Szilágyi Sándor: 1888: Az Esterházyak családi naplója (17. sz.); - Filogon III/241

Thaly Kálmán: 1885?: Atilla pajzsa; - Filogon II/215

Thaly Kálmán: 1888: Kőrössy György följegyzéseiből (1707-1708); - Filogon I/213

Varga Zsigmond dr.: 1956: A szumir és ural-altáji sámánizmus és mitológia ismeretei; - Filogon II/217

Vékony Gábor: 1989: Dákok, Rómaiak, Románok (Kr.e. 1. sz.); - Filogon I/220