Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

ARISZTOKRATÁK - T-U-Y-Z-ZS

 

T

 

 

 

 

 

TELEKI CSALÁD (széki). A régi Garázda családból ered. Grófsága 1685. F3

 

 

TEMESVÁRY, BR.

 

 

THAN, BR.

 

 

THOLDALAGHI, GR.

 

THOLDALAGHI CSALÁD (nagyercsei). Ev. ref. Régi erdélyi család; grófsága 1744. F3

 

THOROCZKAI, GR.

 

THOROCZKAI CSALÁD (toroczkó-szentgyörgyi). Ev. ref. Régi erdélyi család; grófsága 1757. F3

 

 

THURN-TAXIS CSALÁD: 700 évvel ezlőtt Milánóból vándorolt német földre. A Bécs és Róma közti hírszerzés és postaforgalomért feleltek. (F2)

 

 

 

 

 

TÖRÖK, GR.

 

TÖRÖK CSALÁD (szendrői). Róm. kat. Régi család, grófsága 1774. F3

 

TRAUTTMANNSDORF, GR.

 

TRAUTTMANNSDORF CSALÁD. Régi német család, magyar indigenátusa 1625 és 1715, grófsága 1623. F3

 

TRAUTTENBERG, GR.

 

 

 

U, V, W

 

 

A család hagyománya szerint porosz származású őseik már a keresztes vitézek soraiban is harcoltak. F16

Az Üchtriz család csehországi eredetű, leszármazottai Poroszországban és Szászországban éltek. A báró felmenői a meisseni ősnemességhez tartoztak. Első ismert ősének egy legendás alakot, Nuchternz lovagot tartották. A család magyar vonala Üchtritz Antaltól származott. Fia Ábrahám (elh. 1595), utóda Emil báró (szül. 1783), kinek fia ugyancsak Emil.

 

VAY CSALÁD (vajai és lóskodi). Ev. ref. és róm. kat. Ősi magyar család. Grófsága 1830. F3

 

 

 

 

 

VIGYÁZÓ CSALÁD (bojári). Magyar grófsága 1895.

 

VOJKFFY CSALÁD. Horvát eredetű család. Nemessége 1496. Grófsága 1763. F3

 

 

 

WARTENSLEBEN CSALÁD (exteni). Ev. ref. Vesztfáliai eredetű katona-család. Magyar indigenátusa 1794. F3

 

Erdély legrégibb családjainak egyike. A családfája a 13. sz-ig nyúlik vissza.

14. sz.: Vos Miklós kapott királyi adományt és Czegére előnév használatot.

1744: grófi rang

 

 

 

 

WILCZEK, gr.

1506: bárói rang (Balthazar)

1709: magyar grófi rang (Henrik)

1713: birodalmi grófi rang (Henrik)

1729: cseh grófi rang (Henrik)

1715: magyar indigenatus (Henrik altábornagy)

 

WILDBURG, br.

1754: birodalmi nemesség, von Wildburg családnév (Plezger Fülöp)

1769: birodalmi lovagi nemesség (Pál)

1806: osztrák bárói rang (Fülöp)

 

WILLERDING, br.

1860: osztrák nemesség, vihari előnévvel (Ágost, Gyula)

1877: osztrák lovagi rang (Ágost)

1917: magyar bárói rang (Rudolf)

 

WIMMERSPERG, br.

1539: címeres nemeslevél

1691: birodalmi nemesség

1709: cseh lobagi rang, von Wimmesperg előnév.

1761: osztrák örökös bárói rang.

 

1555: címereslevél

1658: birodalmi és osztrák örökös lovagi nemesség.

1797: birodalmi grófi rang (Eduárd)

1827: magyar indigenatus (Dagobert ezredes)

1834: württenbergi bárói rang (Frigyes Vilmos)

1876: bárói rangjának osztrák elismerése

1902: magyar grófi rang, örökös főrendiházi tagsági jog. (Siegfried)

 

1551: birodalmi bárói rang

1557: címerújítás

1655: magyar indigenatus (Ádám)

1658: birodalmi grófi rang (Gottlieb)

1751: magyar indigenatus (Ferenc)

1804: birodalmi hercegi rang, elsőszülöttségi örökösödéssel (Alfréd)

1822: hercegi rang kiterjesztés összes családtagra.

1822: A 2. vonal osztrák hercegi rang

1869: a család minden tagját főméltóságú cím illeti meg.

 

WITTELSBACH, bajor királyi ház

1275: pfazi választófejedelmek

1805: bajor királyok

1918: Trónfosztás: 1918. nov. 8.

A család Magyarországon Vas vm-ben, Sárvár birtokközponttal 1945-ig 14333 kat. hold földbirtokkal bírt. F13.

 

WLASSICS, br.

1917: magyar bárói rang (Gyula és gyermekei)

 

1844: birtokadomány

1858: osztrák lovagi rang

1844: magyar nemesség, kaprioriai előnév (Sámuel)

1844: magyar nemesség, maglódi előnév (Béla és gyermekei)

1858: osztrák bárói rang (Mór)

1874: magyar bárói rang (Mór)

1886: magyar bárói rang (Albert)

 

WODZICKI, gr.

1676: lengyel nemesség a Leliwa címerrel

1799: galíciai grófi rang (Éliás)

 

WOHLSTREICH, br.

 

WOINOVICH, br.

1905: magyar nemesség (Emil)

1916: osztrák bárói rang

 

WOLFNER, br.

1904: magyar nemesség, előnév: Ischl. (Lajos és gyermekei)

1918: magyar bárói rang (Tivadar)

 

WOLKENSPERG, br.

1688: osztrák örökös nemesség, von Wolkensperg előnév. (Oblak Márk)

1753: osztrák örökös bárói rang (Ferenc)

1789: krajnai örökös főétekmester. F13.

 

WOLKENSTEIN, gr.

1630: Birodalmi grófi rang

 

1684: cseh nemesség

1783: cseh grófi rang (Antal báró, alezredes)

1914: Magyar grófi rang (János) Örökös főrendiházi tagsággal. F13

 

Y

 

YTURBIDE, hg.

1440: Nemesség megerősítés (II. Juan Navarre királytól)

1865: Mexikói császári hercegi cím. (I. Miksa császártól) (Don Salvador)

 

Z, ZS

 

ZAMOYSKI, gr.

1778: galíciai grófi rang (János, Jakab, András)

1780: a grófi rang osztrák elismerése

1820: A 2. ág osztrák grófi rangja. (Stanislaus)

1844: a grófi rang orosz elismerése

 

 

ZAY CSALÁD (csömöri gróf). Régi család, már a 16. sz. közepén bírja a Pest m.-i Csömör helységet. A család fényét Ferenc (1505-1570) vetette meg, aki II. Lajos udvarnoka volt, részt vett a mohácsi csatában.

1560: magyar bárói rangot nyert (Ferenc). F4

1830: magyar grófi rang (Imre)

 

 

ZECH, br.

1584: lovagszerű birodalmi nemesség és címermegújítás (Ádám)

1627: Augsburgi patriciátus és deybachi előnév.

1677: régi birodalmi bárói rang, címermegújítás, méltóságos megszólítás. F13

 

ZEDLITZ, br.

1608: birodalmi bárói rang (László Miklós és Ábrahám)

 

ZEDTWITZ, gr.

1790: birodalmi és bajor grófi rang

1846: a grófi rang osztrák elismerése

1891: magyar grófi rang, „moraváni és duppaui” előnév.

 

ZELENSKI CSALÁD (zselénszki, gróf): Régi lengyel család, mely a lengyel történelemben 970 óta szerepel s címerül a Ciolek-címert használja.

1801: A galíciai grófi rangot 1801 (Ferenc bieczi várnagy nyerte).

???? A család magyar ágát László kamarás alapította meg.

1899: Magyar grófi rangot Róbert kamarás kapott.

 

 

ZEYK, br.

1895: magyar bárói rang, örökös főrendiházi tagság (József)

Van bárói és nemesi ága

 

ZICHY CSALÁD (zichi és vásonkeői gróf). Régi család. Első őse Szajki Gál (13. sz.). Szajk Zala megyében van. F4

1655: magyar bárói rang (István, Pál, István, Ádám)

1679: magyar grófi rang (István, Pál, István, Ádám)

1732: magyar bárói rang (Ádám) KIHALT.

 

ÁGAK

 1. Palotai főágazat
  1. Lángi ágazat
  2. Adonyi vagy szentmiklósi ágazat
  3. palotai ágazat
 2. Oroszvári főágazat
  1. vedrődi ágazat
   1. seregélyesi ág
   2. czifferi ág
   3. szentmihályi ág
  2. vázsonyi ágazat
   1. oroszvári ág (Zichy Ferraris)
   2. libényszentmiklósi ág
   3. darufalvi ág
 3. Csicsói ágazat

 

 

Zichy Ferenc gróf 1811-ben kelt engedéllyel nevét Zichy-Ferrarisra változtatta s 1839-ben címerbővítésben részesült. F4

 

ZIEROTIN, gr.

1706: birodalmi grófi rang

1712: cseh grófi rang

 

ZINN, br.

1537: tridenti hercegérseki nemesség

1560: örökös osztrák megerősítés és címerbővítés

1777: örökös osztrák bárói rang. F13

 

 

ZORNBERG, br.

ZORNBERG Antal, br., gallwitzi (1816-1901). Vályi Antóniát vette feleségül, aki 30 évvel volt nála fiatalabb. Három gyermekük született. Németvölgyi temetőben nyugszik. F13

 

ZSIVKOVICS, br.

1880: osztrák nemesség és bárói rang.

 

 

Statisztika

Most: 1
Összes: 657424
30 nap: 4777
24 óra: 162