Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

FÉNYES SAMU (Bibliográfia)

Fényes Samu
(Feierlicht Salamon)

 

Tállya, 1863. október 28. – Bécs, 1937. augusztus 29.

 

1881-ig Feierlicht Salamon. Magyar író, újságíró, filozófus.

ügyvéd, regény- és drámaíró, filozófiai, szociológiai és jogi író, a radikális polgárság szószólója.

Színműveit Kassán és Budapesten mutatták be, Kassai asszonyok és Mátyás című darabjai sokáig szerepeltek a színházak repertoárjában.

1907-ig Kassán volt gyakorló ügyvéd, aztán 1907-ben mint már országosan ismert író költözött fel a fővárosba.

 1908-ban megindította az Úttörő c. hetilapot, 1911-ben az Úttörő Társaságot, amelynek célja a szabadgondolkodás és tudomány népszerűsítése volt (társadalomtudományi előadások tartását tűzte ki célul). Több mint ezer felvilágosító és ismeretterjesztő előadást tartott. Vezetője volt a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületének. Ő maga úgy előadásaiban, mint filozófiai értekezéseiben a monizmust igyekezett népszerűsíteni. Később a szocializmus felé hajlott, jóllehet ő sohasem volt pártember. Főleg német filozófusokkal foglalkozott, Nietzsche fő művét, a Zarathustrát ő fordította le magyarra először.

Antiklerikális és ateista nézeteiért a Tanácsköztársaság bukása után börtönbe került. 1920-ban emigrált és Bécsben a Diogenes c. lapot szerk. (1923-27), amelyben József Attilának (aki többször meglátogatta) is megjelentette néhány versét. 1933-ig élt Bécsben. Utána Romániába költözött, és élete utolsó éveit Bukarestben töltötte, ott is kiadta lapját, a Diogenest. 1933-1937-ig bukaresti hatósági engedéllyel szerkesztette egyszemélyes lapját, az Új Magyarokat, ebben erőteljesen bírálta a nemzetiszocializmus eszméit és a magyarországi Horthy-rendszert. Közölte saját filozófiai, politológiai és szépirodalmi munkáit és közölt jeles kortárs íróktól is. Pártoknak nem volt tagja, polgári radikális gondolkodó volt, a nemzetiszocializmus eszméinek előre törése azonban egyre inkább baloldali gondolkodásúvá tette.

Jogbölcseleti munkákat is írt.

 

1892: Jogfejlődés: társadalombölcseleti tanulmány Kassa 121 p.

1893: Morbus socialis

1902: Kuruc Féja Dávid (történeti dráma, Bp.)

1903: Messiás. Korrajz; Lampel, Bp., 1903 (Fővárosi színházak műsora)

1904: Csebi Tatár

1905: Csöppség

1906: Pereszlényi juss

1909: Álmodozók

1911: Az Achim-per, Fellebbezés a közönséghez (Békéscsaba, Tevan, 1911);

1916: Háborús jegyzetek (Bp., Dick 1916);

1922: Jidli első változása; Halm und Goldm., Wien, (németül is)

1935: A magyar revízió politikai, történelmi és gazdasági megvilágításban; Új Magyarok, Bukarest, (angolul, románul is)

 

 

Válogatott munkái (I–X. Bécs, 1929–1931)

1. Meghibbant világ. (Regény.) 

2. Jidli első változása. (R.) Jidli második változása. (I. rész.)

3. Jidli második változása. (Regény, II. rész.)

4. Karattyói legenda. A gróf ur krónikája. 

5. Mindenféle komédiák. Legendák. 

6. Tragédiák. (Kuruc Feja Dávid, Bacsányi, Messiás, Mátyás.) 

7. Komédiák. (Csöppség; Mirakula; Játék az álommal; Bőr és textil házasodik; Ártatlanok.) 

8. Levelek a páromhoz. (Másodvirágzás vidám-szomorkás éneke; Mozes halála.)

9. Bálvány. (Világszemlélet rhapszodiákban)

10. Művészetről, Erkölcsről.

 

 

SZINMŰVEK

1902: Kurucz Feja Dávid. Történeti színmű; Lampel, Bp.,(Fővárosi színházak műsora) Fontosabb mű!

1903: Bacsányi (dráma, Bp., 1903); Fontosabb mű!

1906: Egyelvü világszemlélet. Népies monista előadások; Vass J., Bp.,

1908: Ártatlanok. Színmű; Uránia Ny., Bp., 1908

1909: A bálvány. Rapszódiák; Deutsch, Bp., 1909

1919: Mátyás (történeti dráma, Színházi Élet Bp., 1919); Fontosabb mű!

 

FORDÍTÁS

1907: Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900): Also sprach Zarathustra (magyar) Zarathustra: mindenkinek és senkinek se való könyv / írta Nietzsche Frigyes; fordította Fényes Samu. Budapest, 1907. 414 p.

 

Statisztika

Most: 2
Összes: 657444
30 nap: 4791
24 óra: 173