Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

011 Részletek Horvát István "Rajzolataiból" 1825.

RÉSZLETEK HORVÁT ISTVÁN KÖNYVTÁRŐR „RAJZOLAT”-AIBÓL A MAGYAROK TÖRTÉNETÉRŐL (1825)

 

Hogy lehetne, őrültség gyanúja nélkül rövid Rajzolatban elmondani azokat, mellyek az egész tudós világnak mostani köz vélekedésivel szemlátomást világos ellenmondásban állanak? (Előszó)

Nem nagyítom fáradozásaimat, ha nyilván megvallom, hogy három száz ezer részént magyar, részént külföldi okleveleket vagy egészen elolvastam, vagy legalább futólag végig tekéntettem. (6.)

Így támadott a Magyar Nemzetnek egy szoros értelemben vett Kritika Históriája, melly Ábrahám előtt egynéhány száz esztendővel kezdetik, és folyton foly a Szent Írók, a Görög és Római Classicusok, az Armenus, Sírus, Arabs meg Persa Irókon, úgy nem különben a közép század maradványain keresztűl Árpádig. (13.)

Ez a Magyar História új világosságot von Asia, Afrika és egész Európa történeteire is. Legalább a Régi Görög Ország, a Régi Látium, a régi Spanyol Ország, a régi Germania ebből sokat fog költsönözni, sőt maga Dania, Svecia, Russia és Anglia is. ezekben vagy ezeknek némelly részeikben, több századokig laktak a magyar nyelvet beszélő Magyar, Kun, Jász, Palótz, Pacinacita, Valus, Avar s a t. népségek (14.)

A Magyarok, Kunok, Jászok, Lófejűk, Palótzok, Pártusok mindenkor hajdan is szinte úgy egy nyelvű nemzetet tettek, mint ma egy nyelvű nemzetet tesznek. Azonban nem voltak mindenkor, vagy minden lakásokban egy polgári alkatmány és Fejedelem alatt. Tagadhatatlan maradékaik a régi Szityáknak. (16.)

= u.itt: a gótok (Dacusok azaz Geták vagyis Gothusok) nem szkíták, ők csak a Szkíták földjén éltek.

A Görögök nyelvök bőségéből minden jelentő nemzeti nevet a magok nyelvére le fordítottak és így a Történetekben nagy homályt, nagy zűrzavart okoztak. A Szláv nyelvű Nemzetek a Georgiusból: Juria, Juhra, Jura fordítást; a Latinusok Campanus, Campestres Scythae fordítást; a Németek Anger, Angerland, Angland, Aengland, Angria, Angaria, Angrivária, Ongria, Ungania, Ungeria fordítást készítettek. (17.)

Maga a magyar név a Dialectusok által, részént a hibás írás által Muger, Moger, Mager, Mogar, Magiar, Macar, Machar, Mocher, Mazar, Mazer, Maxer, Macaron, Macron, Macris, Mazaca, Mazaga, Masax, Masaeus, Masyx stb. formákra által változtatott. - A Görög a Magyar Szabadság szereteténél fogva a Boldog-ot Makar-nak mondotta. (18.)

A Kunok mivel mindenkor egész királyi hatalom alatt éltek, Kun Szityáknak, a Görögöktől pedig Scythae Basilii, az Örményektől Barselii, a Persáktól Sakkae, Sagae, sagi, az Arabsoktól Kazari, a Sidóktól Chananaei, a Magyaroktól Chazari azaz Császári nevezetettek. A Kun név is változott: Chun, Hun, Con, can, Kymenus, Cimerius, Cumanus, Comini stb. A Kazárból is Kozar, Kosri, Gazar, Al-Kazir, Akazir stb. lett. (19.)

 A Jászok a Görögöknél Jon, Panjon, Pajon, Paeon, Pannon, Toxotae, Jas, Jazyx, Jason későbbeb Jazymitae, Sagittarii stb. találtatnak. Itt is a Jász mellé oda kell érteni a Szitya nevet. (20.)

A Székel név Marchiót (végőrt) jelent. A Székeleknek Nemzetségi Nevek a Lófejű név, melly a Törvényekben és a Nemzet XVII-dik sz.-i petsétén is olvashatik. Nem tsuf Név, mint sokan vélik. Nevük a Római Classicusoknál Equi, Aequi, Aeginetae stb. Olly igazság szeretők voltak a Lófejúk hajdan is, mint mostanában, és azért a Római Nép mely tőlök tanúlta a had izenés módját is, az Igazat Aequus-nak mondotta. (21.)

A Palótzok a Kunoknak egyik ágok. (22.)

A Pártus Szityák, mivel hazájokat elhagyván Sesostris Aegyiptusi Királlyal Assyriába vagyis Cappadociába költöztek, Exuleseknek, azaz Pártusoknak hivattak. Coptosul: Pelasgus, Sidoul Philistaeus, Latánul Alieni nevet nyertek. Azonban e Pártus név közönséges név lévén, voltak a Pártusok között Magyarok, Kunok, Jászok, Lófejúk és Palótzok, kik hazájokat pártosságból elhagyták. (23.)

Köz neve volt későbben mindegyik Szitya ágnak a Turcus nevezet, mely a régi Teucri helyett következett. (24.)

 

 

Statisztika

Most: 6
Összes: 668222
30 nap: 5891
24 óra: 229