Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

056 Hun utódok csatái 454 és Attila fiai

Hun utódok csatái

 • 454. Nadeo- folyó menti csata (Esztergom vm. Bársonyos település)
  • „Etele halála után Ardarich, a gepidák királya, volt az első, aki a hunok ualmát nyakáról leráztaa, s Ellákkal megütközvén, és ezt legyőzvén, a Tiszától a Fekete-tengerig terjedő földet elfoglalta, mellyet Kunimund haláláig (553/556 k.-ig) birtokukban tartottak. (Jászay 1855. 150.)
  • 30 ezer hun és maga Ellák is elesett.
  • A gótok a Római császár engedélyével a Balaton a Dráva és Száva közti részt elfoglalták (Balatontól Horváto.-ig.)
  • A hunok a Pruth, Szeret és Neszter folyók közt telepedtek le. (Moldva)
 • Atilla fiak csatája „Budán” 454.
  • Aladár és Csaba összecsapása
  • A nemzet színe Csabához ragaszkodott, az idegen nemzetségek Aladárhoz.
  • 15 napos harc, rengeteg vér folyt, végül Csaba győzött.

 

 

 

Atilla fiak utóélete

 • CSABA
 • Attila fia. A hunnok URACS-nak azaz kis-úrnak, Úrfinak nevezték. A németek Hernach-nak. A görögök Ernack- v. Irnak-nak.
 • Atilla neki rendelte a Római Birodalmat mivel őt szerette legjobban.
 • Priskus leírja, hogy megjövendölték Attilának, hogy Csaba ivadékai sokáig fognak Mo-ban királykodni és így őt halhatatlanná tenni.
 • Csendes ember volt és okos (Dugonics 1806. 1/136)
 • A megmaradt hunokkal átkeltek a Dunán és a birodalmukat bitorló gótokat megtámadták. Valamir gót király alaposan elverte őket. Kevés hun menekült meg.
 • „Állítják, hogy Csaba, ifjabb testvéreivel, kiknek száma 40-re ment, 15 ezer hunnal, kik a harcokból megmaradtak, nagybátyjához, Honor császárhoz, Görögországba menekült, kitől igen szívesen fogadtatott és bár ott letelepíteni akarta, Csaba Scythiába visszament.” (Jászay 1855. 149.)
 • EMEZ és ULZI
 • kb. 3000 fővel az Olt vize mellett Erdélyben telepedtek le. Később a határszélek őrzéséről székelyeknek nevezték el.
 • DENGEZIK
 • Anagaszt a Duna melléki római őrsereg parancsnoka győzte le fejét levágták, Konstantinápolyban karóra húzva közszemlére tettek ki.
 • GEISMUTH (unoka)
 • Ardarich, gepidák király, Atilla apósa, [ő győzte le Ellákot!] egyben legfőbb embereinek egyike Atilla halála után (453) megszállta a Tisza-Maros-Kőrös szögét és Erdélyt ahol később unokája (Atilla fia) Geismuth uralkodott egy hun néptöredék felett. (dr. Zakar)
 

Statisztika

Most: 18
Összes: 667414
30 nap: 5457
24 óra: 355