Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

058 Avar kronológia 553-804.

AZ AVAROK KÁRPÁTOKBA ÉRKEZÉSÉTOL (553) - AZ AVAROK BUKÁSÁIG (805)

2010. aug. 4. Kozsdi Tamás

 

553. Az avarok (várkunok) a Duna torkolatához érkeztek és örökös szövetségre léptek a longobárdokkal. Feltehetően Moldvában és a Neszter mellett tanyáztak le.

554. k. A longobárdok királya Alboin, az avarokkal (hajdani hunok) szövetkezve megtámadta a gepidákat, akiknél a frissen megválasztott Kunimund volt a király. Súlyos csapást mértek a gepidákra, szinte mindenki meghalt. Alboin a megölt Kunimund koponyájából ivókupát csináltatott. A megmaradt gepidák a hunok uralma alá kerültek, saját királyuk nem volt. a hunok jelentős jutalmat kaptak a longobárdoktól, a szerzett barmok tizedét és minden egyébnek a felét.

557. Az avarok Kandics vezetésével követséget menesztettek Jusztinián császárhoz, hogy szolgálataikat felajánlják neki, cserébe földért és évi járadékért. A 31 éve békésen uralkodó császár jobbnak látta az ajánlatot elfogadni. A császár Valentinián nevű főemberét adta Kandics mellé, majd a szövetség értelmében az ujgurokat, aztán a szalákat és a szabírokat is megverték. (Jászay 1855) Ezzel szemben ami valószínűbb a császár küldött követséget az avarokhoz (Csétsényi 1805. 82.).  A szövetség mindkét forrás szerint létrejött.

558 k. Az avarok megtámadják a Görög tartományokat. Belizárius, a császár fő hadvezére állja útjukat. A császár végül pénzzel engesztelte ki az avarokat.

562 k. Az avarok ellepik Franciaországot és bekerítik egész hadseregével együtt a francia királyt Sigibertet. A király minden feltételbe belement.

565. nov. II. Iustinos császár beszünteti az avaroknak szóló juttatásokat.

566/67 k.: Baján kagán  második összecsapása Sigibert frank királlyal. Az avarok mágikus praktikával  győztek: "különféle kísértetalakokat mutattak nekik." (Szádeczky 31.)

568. ápr. után: Pannónia területét a longobárdok átadták az avarok számára  és Olaszországba költöztek .

568/69. k. Baján első kísérlete Sirmium  elfoglalására.

570/71. k.: Tiberios tárgyalásai és harcai az avarokkal.

573/74. k.: Tiberios újabb vereséget szenved az avaroktól.

574. végén: Tiberios évpénz fizetését vállalva békét és szövetséget köt Bajánnal.

576. A türk kagán felbontja a szövetségét Bizánccal Tiberios avarokkal kötött szerződése miatt.

578. Baján Tiberios szövetségeseként az Al-Dunai szlávok országára támad.

579-580. Baján semmiféle indok vagy ürügy okán, de felrúgja a Bizánccal fennálló szövetségét s megkezdi Sirmium ostromát.

581-582: Sirmium ostromának vége, a város avar kézre került.

582. aug. k.: Kétéves béke kötés az avarok és Bizánc között

584. Baján felmondja a békét és Anchialosig nyomul.

584/85. k: Előbb sikertelen, utóbb eredményes békekezdeményezés a bizánci diplomácia részéről.

587 k. Baján haddal tör Konstantinápolyra.

587 k. Az avarok Hadrianopolis vidékére nyomulnak, de onnan visszafordulásra kényszerítik őket a bizánciak.

588. Az avarok szervezésében szláv tömegek telepszenek meg Hellas egyes tartományaiban, főleg a Pelopponésos nyugati felén.

590 k. Az avarok Hérakleiánál a bizánciak fölé kerekedve felperzselik szent Glykéra templomát.

591/92: Az avar-szláv behatolás miatt vége Bizánc fennhatóságának Illyricum praefectura jelentős területein.

591-593: Avar-longobárd szerződés. Agilulf 590-től uralkodott a longobárdoknál. A barátságos diplomáciai érintkezés hosszabb ideig szünetelt, ezt újította meg e szerződés.

592: A frankok szövetségesül ajánlkoznak a császárnak az avarok ellen.

592. Az avar kagán Tzurullonig nyomul előre, de Bizánc visszafordulásra kényszeríti.

593: Bizánci hadjárat az Al-Duna balpartján élo szlávok ellen, akik az avar kagán hatalmi szférájába tartoznak.

594. Eredménytelen bizánci hadműveletek a szlávok és bolgárok ellen az Al-Duna vidékén.

595. k. A türk fennhatóság alól újabb sztyeppei népek vándorolnak nyugatra s csatlakoznak az avarokhoz.

595. Priskos fővezér megmenti Singidunumot az avaroktól és eredményesen harcol a Dalmáciát dúló kagáni seregekkel.

595. A szlávokra támadó bajorokat a kagán megsemmisíti.

596. Az avarok betörése Türingiába.

598. tavasz: Priskos fővezér Tomea (Tomi) városát védi az avarok ellen.

599. nyár: Az egyesült Bizánci haderő a béke megszegésével támadásra indul s Viminaciumnál hídfőállást foglal el a Duna bal oldalán.

599. nyár, ősz: Priskos fővezér győzelmei az avarok felett.

602. nyár: Avar sereg indul a Bizánccal szövetséges anták ellen.

602. nov. 27. Maurikios császár halála. Az avarok Thrákiában dúlnak.

603. júl-szept.: Az avar kagán szláv csapatokat küld Itáliába a longobárd király Bizánc elleni hadműveleteinek a támogatására.

610? Pusztító erejű avar támadás Friaul longobardjai ellen.

614 k. Az avarok és szlávok elfoglalják Salonát s vele Dalmácia területének jó részét.

614-15. k.: Naissust és Serdicát ostrommal veszik be az avarok.

618?. Thessaloniké második avar ostroma Hérakleios uralma idején.

620 k. Herakleios első diplomáciai lépése a kagánnal való megegyezésre.

622. ápr. 5. Hérakleios császár először indult a Perzsa frontra és előtte lépéseket tett a kagán békében tartására.

623. jún. 5. Meglepetésszerű avar rajtaütés

624. márc. 25. Hérakleios másodszor indult a perzsa frontra s előtte újabb lépéseket tett a kagán békében tartására.

626. júl. 29 - aug. 7.. Konstantinápoly tíznapos avar ostroma. Az avarok vesztenek, az első avar kaganátus vége.

630. Avar-szláv háború.

662/63 k.. Perctarit, a longobárd exkirály az avar kagánhoz menekül.

663-668. Avar hadjárat Friaulban .

678 k. Avar-bizánci egyezség Konstantinápoly arab ostromának a kudarca után.

687 k. Anglia papi köreiben a megtérítendő pogány népek között tartották számon az avarokat. Eckbert pap tervezte, hogy személyesen térít a frízek, a ruginusok, a dánok, a hunok (avarok), a régi szászok stb. között, de ezt csak a tanítványai tették meg.

690-es évek: Szent Ruprecht püspök a bajor-avar határnál térít.

791. Nagy Károly Frank király nagy sereget gyűjtött a németek és sajátjai közül, kik szívesen indultak az avarok ellen, akik számtalanszor betörtek országukba és mindig gazdag zsákmánnyal tértek haza. Nagy Károly serege betört Felső-Pannóniába.

796. Pipin, olasz király - Nagy Károly fia - seregével a Tiszáig nyomult előre, bevette az avar kagánok székhelyét, azt feldúlta, majd 15 szekérre való arany-ezüst kinccsel tért vissza országába.

800. Nagy (Pipin) Károly magát római császárrá koronázta.

801 k. Az avarok kagánja Tudun személyesen járult Károly elé, megkeresztelkedett és békét kötött vele. Ennek értelmében az avarok ugyan maguk közül választhattak fejedelmet, de az a császár alárendeltje volt.

804. Magyarországon két püspökséget állítanak. Nyitrára és Vetvárra (Óvár) püspököket neveztek, kik pl. szlávokkal együtt az avarok közül többeket megtérítettek.

 

Források

SZÁDECZKY-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai I. Szeged 1992.

SZÁZADOK történelmi folyóirat, 1868.

TIPOLD Özséb: Világtörténelmi helyek zsebszótára Pécs 1870. (reprint)

TÖPLER Iván dr.: Történelemkönyv utódaimnak I. kötet Az ókortól a mohácsi vészig. (Magánkiadás) Siófok 2005.

 

Statisztika

Most: 5
Összes: 669041
30 nap: 6183
24 óra: 203