Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

059 Kik az avarok

Az avarok eredete, jellemzése és nevei

  • Euagrius: „Az avarok szkíta nép. Ama szekéren élők közül való, akik a Kaukázus felett a túloldali síkságokat lakják.”
  • Menander és Theophilactusnál az avarok hunoknak, sőt Teophan és Cedrennél nyugati hunoknak neveztetnek. (Gyárfás 1870. I. 257.)
  • Theophylaktus Simocatta: „Eme Duna vidéki barbárok csak hazugságból vették fel az avar elnevezést. … E nép legrégibb vezetőinek a neve Var és Chunni volt. … Midőn Iustinianos császár gyakorolta a hatalmat, eme var és chunni népekből az ősi törzs egy kicsiny része elfutott és Európába vándorolt át. Ezek avaroknak nevezték el magukat s vezérüket kagán címmel tüntetik ki. … A barsélt, az onogur, a sabir s ezeken kívül néhány más hun nép is igen nagy rémületbe esett, amidőn a saját területén meglátta a var és chunni szökött néptöredéket.” (Szádeczky 1992. 15.)
  • Theophylaktus Simocatta: „Az avarok törzse mint mondják a legügyesebb (legkeményebb) a szkíta népek sorában.” (Szádeczky 1992. 15.)
  • Georgius Pisida: „Mint rosszul nőtt ágak, a türkökről levált vadhajtások.”

 

Fettich Nándor régész 1943:

„Az európai történettudomány a születendő új Európa pozitív tényezői közül az avar birodalmat és annak virágzó kultúráját törölte. Ki nem írtható gyűlölet elsöpörte volna még az emléküket is, ha a föld meg nem őrzi magasrendű pusztai kultúrájuk bizonyítékait. - Megj.: Már a 60’-as években 40 ezer avar sír volt – egy nem létező népnek!

 

Preidel 1932: „Az egykorú történetírók az avarokban vérszomjas és műveletlen barbárokat láttak akik az erkölcsi világot lerombolással és megsemmisítéssel keményen fenyegették.”

 

Avarok

Másodszor jöttek ki a Scythák, Krisztus Urunk születése után 564. esztendőbe, midőn Justiniánus volt a császár és akkor így neveztettek: Avarok, ezek magokhoz csatolván azokat a Hunnusokat, akik a Borystenes vagy magyarul Néper vize mellett letelepedtek volt, Dáciát melly most Erdély Országának hivattatik, és azután Pannóniát elfoglalták és kevés esztendők alatt a fekete tengertől fogva (Pontus Euxinus) egész az Albis folyó vizéig meghódoltak és hatalmok alá vetettek minden országokat. Ezeknek a királyai Khám vagy Khagam így hívattak. Ezeknek országlása csaknem kétszáz esztendőkig tartott, mígnem nagy Károly császár (Carolus Magnus) őket sok hadakkal meggyőzte és sokan közülük Carinthia Ország körül és Sábarra körül állapodtak meg, és ott maradtak a Magyaroknak harmadik kijöveteléig.      

Hatvanÿ Pál 1796. 234.

 

Avarok politikai tette

  • Első ízben az avarok egyesítették tartósan egyetlen politikai alakulat keretében a Közép-Duna medence keleti és nyugati felét; ilyen értelemben Avarország a későbbi Magyarország történelmi előfutára volt. (Szádeczky 1992.)

 

 

Statisztika

Most: 3
Összes: 669038
30 nap: 6182
24 óra: 203