Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

063 Nagy Károly és az avar végjáték

== NAGY KÁROLYRÓL (768-814) ==

 

Karolingok uralma

 • Kis Pipin király fia, Martell Károly unokája. A Karoling birodalom ők hármuk alatt alakul ki a 8. sz.-ban az arabok végleges kiverésével Galliából, a kereszténység elterjesztésével és az utolsó Meroving király börtönbe zárásával (751).

 

Károly és édesanyja az avar Berta legendája

 • Károly Kis Pipin fia. Kis Pipin felesége pedig a nagylábú Berta, aki a hagyomány szerint egy avar király lánya. Feltehetően egy avar követjárással kapcsolatosan került a Merovingok udvarába. Itt az udvarmesternő meg akarta gyilkoltatni, hogy saját lányát adja Pipinhez feleségül. Berta megmenekül és Pipin végül feleségül vette.
 • Gyermekük Berta kívánságára Kara „Ulu” = fekete ölyv nevet kapta, melyből ered a Károly név, ami pedig nyugaton nem szerepelt Martell Károlyig. (Zakar 1987. 78.)

 

Nagy Károly támadása (791.)

Az avarok a keresztény eszméket már ismerik, s nem a kereszténységtől való írtózás, inkább gazdasági és politikai okok magyarázzák meg Nagy Károlynak 791-ben vezetett büntető hadjáratát, amidőn Wormsban eltöltött húsvét után a "gőgös" avarok ellen "megszámlálhatatlan" seregét három részre osztva indítja el a Duna két partján és hajókon a folyón fölfelé. Senki nem állt ellen, árkokat, erősségeket ostrommal bevették, elpusztított mindent, ami útjába akadt. A király 52 napig járta körül Pannónia földjét, számtalan foglyot szedve és zsákmányt ejtve. Einhard szerint Sabarián át ment Regensburgba, ahol Fastrada császárné a hadjárat végéig reá várakozott. Útközben a császár környezetében volt Enghilramnus és Sindbertus regensburgi püspök elhunytak. Az ő feladatuk kétség kívül az avarok megtérítése lett volna.

Bártfai Szabó László 1935. 6.

 

Nagy Károly háborúi

 • Károly több mint 50 hadjáratot vezetett, kb. felét személyesen! Ügyes diplomata, ért a közigazgatáshoz, de a meghódítottakkal rendkívül kegyetlen.
 1. Szászok ellen. (772-804). 33 évig harcolt leigázásukért. Tűzzel és vassal terjesztette a kereszténységet. Végül a szász előkelők a frank feudális urak oldalára álltak.
 2. Longobárdok ellen. A pápa kérte, de saját érdeke is ez volt. 2 hadjáratot indított az É-Itáliai nép ellen. Károly tönkre verte őket és megkoronáztatta magát a longobárd vas koronával. Az elfoglalt területeket NEM adta át mégse a pápának.
 3. Bajorok ellen. Megfosztotta a függetlenségüktől őket is.
 4. Avarok ellen Pannóniában. Elfoglalta megerősített központjukat és az avar kán palotájában hatalmas zsákmányt szerzett. Az avarok leverése után külön határőrvidéket állított fel Pannoniában.
 5. Szlávok ellen csak határvillongások. Egyfajta szövetség révén, adófizetés mellett, erődöket épített a szláv határon.
 6. Pireneusokra vezetett hadjáratok. (778-812). Megalakította a hispániai határőrvidéket.

 

Károly császárrá koronáztatja magát (800)

 • Mikor már ekkora nagy birodalma volt elhatározta, hogy felveszi a Császári címet. III. Leó pápa érdeke az volt, hogy kiterjessze a római egyház befolyását az egész frank birodalomra ezért 800-ban megkoronázta Károlyt.
 • Egy 19. sz.-i ábrázoláson a Magyar Koronával ábrázolják ezt a történelmi pillanatot.

 

== AVAR VÉGJÁTÉK ==

 

Tudun követsége (793. k.)

Tudun avar király [Az Annales Laurisensis szerint regulus quidam nomine Todanus] Lüneburgba követséget küldött a császárhoz, hogy a kialakult megtorlásoknak elejét vegye, országát és népét neki hűbérül felajánlván, s azon készségét is kijelentvén, hogy parancsára népével együtt megkeresztelkedik. IV. Károly azonban nem bízott a meghódolásban.

Bártfai Szabó László 1935. 6.

 

Tudun megkeresztelkedik 796.

 • Krum kán délről a bolgárokkal támadt az avarokra.
 • Az avar töredékek nyugatra, a Fertő-tó környékére húzódtak és fejedelmükkel Tudunnal megkeresztelkedtek.

 

Nagy Károly támad, Frank-avar háborúk (791-803.)

 • Nagy Károly hódító szándékkal támadást indított. Három hadjáratot vezettek ellenük: 791, 796, 803. Az utolsó teljesen szétzúzta az Avar Kaganátust. (Zakar A.)
 • Hiába vették fel a kereszténységet avar vezetők, a hatalmuk megszűnt.
 • A hadakat Erich friauli őrgróf és Pipin vezették. (Deér 2003. 11.)
 • A meghódított területeknek Nagy Károly új politikai szervezetet adott: Karinthiát Felső-Pannóniával kapcsolta össze, Alsó-Pannóniát pedig Krajnával a friauli határgrófsághoz csatolta. (Deér 2003. 11.)
 • Nehéz harcok után bevették a Tisza mögötti titkos avar földvárat valamint az erődrendszerekkel biztosított pilisi várat és rengeteg kincset szállítottak el szekérszámra. Nagy Károly minisztere és krónikása szerint: „emberemlékezet óta nem volt háború melyben a frankok jobban meggazdagodtak volna.” dr. Ribáry F. 1881.

 

Avar követség Nagy Károlynál (805.)

Capcanus avar fejedelem kéri a császárt, adjon neki Sabaria és Carnuntum közt lakásra alkalmas helyet, mert a szlávok támadásai miatt nem tud régi helyén megmaradni. Károly készséggel teljesítette a kérést, mivel Capcanus keresztény neve Theodorus, s őt bőven megajándékozva küldte vissza népéhez.

Bártfai Szabó László 1935. 7.

 

Statisztika

Most: 7
Összes: 667421
30 nap: 5461
24 óra: 357