Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

068 Kaukázusi magyarok

== KAUKÁZUSI MAGYAROK ==

 

Magyar város a Kaukázusban

Magyar (Madzsar): Már Zemarkhosz idejében is (568-ból) találunk a Kuma és a Bujvola torkolatánál, tehát pontosan a későbbi Magyar helyén egy várost. Első írásos adatunk, mely azt bizonyítja, hogy Magyar városa már a XIII. század közepén állt. Abulghazi Bahadur kán "A tatárok története" c. munkája (17. sz.-i) szerzője megemlékezik Magyarról, ezt a helyet a francia és a német fordításokból egyaránt kihagyták. Én Klaproth (Reise in den Kaukasus und nach Georgien, Berlin 1812. I. 431.) nyomán idézem. A szöveg Mengu Timur kánról (uralkodott 1266-1272) beszélvén, ezeket közli: "Ugyancsak Bahatur kánnak, Sejbán kán egyik fiának adományozta az Ak-orda nevű tartományt, míg Kaffa, Krím és Madzsar nevű városokat Oran Timurnak, Tukáj Timur egyik fiának." Magyar városa ezek szerint 1270 táján már feltétlenül állott. Abul'-fida egyik legnevezetesebb arab földrajzíró, Geográfiáját 1321-ben fejezte be. A XXVIII. tábla magyarázatában ezt mondja Magyarról: "Ehhez a vidékhez tartozik Kumadzsar is, a tatárok Borka nevű országában, amely körülbelül középütt fekszik a Vaskapu (Derbend) és Azak között".

dr. Bendefy László 1999. 69-71.

 

Kaukázusi maradék avarok

 • Avároknak onnand nevezetettnek, mivel birtokjok Fővárossának Vár vala neve. Hajdan Zavár névvel neveztettek, a mint ezt bizonyítja Porfirogenn Konstantin.
 • Avár, Hunnság, Hunndir nevezetű Nemzetnek Országa Koiszu s Akszáj folyó vizek és Kaukazusi hegyek között fekszik, és hét részre osztatik. Minden megye lakosaival a fő helynek nevét viseli, a Magyar Országi szokás szerént. Ezen vármegyék közül némellyek egyenesen, némellyek pedig közbenvetőleg a fejedelem hatalmától fügnek.
 • A Magyar nemzet Kaukazusi maradékai a köztársaság régi állapotját mai napig megtartják. (Dankovszky 1826.)

 

Az Avár vagy Hunnság ország vármegyéinek rövid leírása:

 1. Avár Vármegye, 1500 familiát számlál. Vár ennek a Vármegyének s az egész Országnak fővárosa, fekszik Atala jobb partján, a melly Koiszu folyó viznek ága. Ez székes Város és szinte 1000 házból áll. Lakosai a legjobb gyapjúból készítenek vékony keszkenőket. Kaebuda, azaz Kőbuda nagy falu Atala bal partján, az hajdani fejedelem lakhelye, s azért a Tatároktól Avár-kendnek neveztetett. Ebbe a faluba jött Julianus barát, akit a magyarok a 13. sz.-ban testvéreikhez küldöttek.
 2. Ón szugoly Vármegye 14 falut és 500 familiát számlál, mellyek bizonyos tekintetben az Avár fejedelemnek hatalma alatt vannak.
 3. Hidait Vármegye 20 falut foglal magában és 400 familiát. Ámbár tulajdon Uruk légyen (Aszlánbei), mégis az Avár fejedelemnek hatalmától függnek, kinek a tizedik juhval adóznak.
 4. Bak-dalal vármegye 13 falut foglal magában, mellyek 800 fegyverest állíthatnak. Aszlánbeinek birtoka, de az Avár fejedelemnek hatalma alatt.
 5. Mukrat Vármegye 200 familiával az Avár fejedelemnek engedelmeskedik.
 6. Karak Vármegye 1100 familiát számlál 23 faluval. Avar fejedelem alatt.
 7. Kaeszeruk Vármegye 14 faluval, független az Avár fejedelemtől. (Dankovszky 1826.)

 

 • 1814-ben a 60 éves Umu-kan volt az Avár fejedelem. "A házának mellyben se alkalmatosság, se tisztaság nem hibázik, üveges ablakai vannak, amely Kaukazus hegyén ritka dolog."
 • A Magyar nemzet maradékai a Kaukazus hegy közepén is találtatik. Három nemzetsége: Karátsaé, Bal-kar és Tsergő. Egykori fővárosukat Madsharnak (Magyarnak) nevezték. (Dankovszky: A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben, Posonyban 1826.)

 

 

Statisztika

Most: 4
Összes: 668225
30 nap: 5894
24 óra: 221