Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

075 Álmos és Árpád korának kronológiája 884-907

ÁLMOS 884-887

 

884. A hét törzsfő (principales personae) sok nemes és számtalan szövetséges nép kíséretében, Előd fővezérrel az élen Scythiából, vagyis a Volga-Don- közből nyugat felé megindult.

Útközben a kazár fejedelem hívatta Elődöt, hogy őt a nemzete fejedelmévé tegye. Előd ezt a gesztust elhárította, nem érezvén magát erre méltónak, de figyelmébe ajánlotta e célra maguk közül Álmos vezért és annak fiát Árpádot. Álmost eztán pajzsa emelték és kazár szokás szerint fejedelemmé választották.

 

ÁRPÁD 887-907

 

887. A magyarok Etelközben a kazár kán buzdítására fővezért választottak: Árpádot közakarattal fejedelemmé választották.

887. Vérszerződés: A fejedelemválasztással együtt ünnepélyes alapszerződést kötöttek. Pontjai: 1. Vezérük mindig Álmos nemzetségéből legyen. 2. Amit munkájukkal szereznek abból közülük senkit ki nem zárnak. 3. Azon fő személyek, akik Árpádot fejedelemmé választották, magok és fiaik a vezér tanácsából s az ország tisztjéből ki ne rekesztessenek. 4. Ha valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez és meghasonlást mívelne a vezér és rokonai közt, a bűnösnek vére ontassék.

888. VI. Leo görög császár szövetségre lépett a magyarokkal, a bolgárok ellen. E háborúban Liutin (Árpád fia) vezette a magyarokat, Simon bolgár fejedelmet három csatában keményen megverték és Disztra várába (Szilisztriába) szorították.

889. Árpád Kievnél a támadó oroszokat és szövetségeseiket csatában megverte, majd kérésükre békét kötött velük. Az oroszok évi adót fizetnek eztán, élelmet és mást szolgáltatnak, az előkelők fiait kezesekűl adják: Ed, Edömér, Ete, Böngér, Acsád, Vajta és Ketel hadi népeikkel és családjaikkal a magyarokhoz csatlakoztak. rajtuk kívül számos orosz vitéz is Árpádhoz szegődött, akiket az ország nyugati szélére telepített le. A magyarok, akik 216 ezer fegyveres vitézt számítottak, a kazárokkal gyarapodva az új hon elfoglalására megindultak. Útközben az székelyek követségével találkozott akik mint testvérnép örömmel csatlakozott Árpádékhoz. Lodomérban 3 hetet megpihentek.

889. Az országban egymástól független fejedelmek uralkodtak, u.m. 1) Zalán a Tisza és a Bodrog közt, 2) Marót Biharban, a Maros és a Tisza között, 3) Gelo Erdélyben, 4) Glad a Marostól a Dunáig uralkodott, 5) Szvatoplug felső Magyarországot bírta.

892. Töhötöm (Tuhutum) elfoglalja Erdélyt. Az erdélyi oláhok fejedelme Gelo, Gyaluban lakott, a csatában maga is elesett.

907. Meghalt Árpád, aki "egy kis patak fölött temettetett el, mely kőmederben folyik alá Atila király városába." (Kerékgyártó 1875. 10.)

 

Statisztika

Most: 8
Összes: 669048
30 nap: 6187
24 óra: 198