Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

081 Gelyza házassága és korának eseményei

972. ápr. 7. - II. Ottó német császári trónörökös feleségül veszi Theophanu görög hercegnőt.

 

Esztergomi temploma

 • Esztergomban az általa alapított templomot IV. Béla (1235-1270) bontatta le, hogy helyére felépítse Péter és Pál katedrálisát. Minden bizonnyal exhumáltatta is Géza és felesége tetemét. (Hankó 2008. 346.)

 

Wolfgang térít Magyarországon (972.)

 • 972-ben sváb földről az einsiedelni monostorból hithirdetésre indult a magyarokhoz. Sikertelen volt a kísérlete. Pilgrin őt Passauba idézte hittudományra vizsgálatára, de meggyőződött, hogy a hit igaz hirdetője és 972. szept. 23-án elhalt Mihály püspök helyébe a regensburgi püspökséget nyerte el 972. karácsonyán. (Pilgrin csak a térítés útjából akarta Wolfgangot eltávolítani.) (Szabó K. 1869. 345-346.)
 • Egész biztos, hogy Wolfgang útja 972-ben és nem sokra rá I. Ottó császár Gézához küldött követsége között összekötöttség van. (Szabó 1869. 348.)

 

Brúnó követjárása Magyarországon (972.)

 • 967-972 között verduni püspöki székben ült. I. Ottó császár őt küldte követségbe Gyejcshez. A követség bizonyosan sikeres volt, mert 973-ban Gyejcs fényes küldöttséggel tisztelte meg I. Ottót (973. márc. 23.) (Szabó 1869. 348-349)

 

Quedlinburgi értekezlet (973. márc. 23.)

 • Ottó és Gejza (német birod. és a magyar fejedelemség) kölcsönös szerződést és ünnepélyes békekötést kötött.
 • Géza az ősi hitről nem mondott le, de a keresztény hit szabadon megindulhatott az országban.
 • Quedlinburg elemzése (Grandpierre K. Endre) - Húsvét van. Közel 12 ország fejedelmeinek küldöttsége van jelen: dánok, lengyelek, csehek, oroszok, kelet-Római cs., pápaság…
 • A szerződést megsemmisítették olyan feltételek voltak benne.
 • A magyarok a katonai erejük teljében vannak.
 • Német nagybirodalmi tanácskozás
 • 12 fős magyar delegáció. Kilétük ismeretlen.
 • I Ottó szabja a feltételeket?? Vallási iga alá helyezi Mo-t!! I. Ottó nem adhatta ezeket a vallási paktumokat.

 

Elmélkedés: Vajk azért épít egyházakat mert TARTJA MAGÁT a megállapodáshoz!!! (KT, 2012. szept.)

 

Adelhaiddal való házasság (973/974 k.) és a német belháború (974-977.)

 • 973. máj. 7. (6 héttel a Quedlinburgi értekezlet után) I. Ottó német császár meghalt!! Politikai bonyodalmak kezdődnek.
 • II. Henrik bajor herceget fogságba ejti II. Ottó császár. 2 év fogság és szökés után robban ki a német belháború bajor földön. II. Henrik a csehekhez menekül,
 • Összecsap II. Ottó (császár fia) és II. Henrik bajor herceg, a cél a német korona. II. Ottó fogságba veti a herceget és kirobban a német belháború. Henrik herceg végül megszökik és a csehekhez menekül.  II. Ottó utána ered (976), de Pilsennél vereséget szenved, alig menekül haza. II. Henrik szövetséget köt a lengyel Miciszlávval, ANNAK NŐVÉRÉT Adelhaidot Géza vette feleségül. (977-ben Henrik alul marad Ottó ellen és az utrechti várba zárták) Babenberg Luitpold védi a császárság keleti végét. 976-977 között a magyarok NEM avatkoznak bele a német belháborúba. 984 Mölki összecsapás Luitpolddal!
 • Adelhaid az özvegy Géza fejedelemhez ment hozzá mégpedig határozott politikai céllal. Hazai és külföldi kútfők megegyeznek abban, hogy Adelhaid Gézára való befolyását arra használta fel, hogy Mo.-n és férje családjában a kereszténységet fejlessze, és az nagy mértékben sikerült is neki. (Wertner 1892. 28-31.)
 • Egészen bizonyos, hogy ez a házasság szorosan összefügg a Quedlinburgi értekezlettel (973. márc.)
 • Koppány somogyi főúr, aki – Túróczi krónikája szerint II. 28. – Géza feleségével akart házassági viszonyra lépni, de ez akkoriban csak Adelhaid lehetett, s nem pedig Sarolt, akivel így vérfertőző nászt kíván volna, ami abszurd a magyar urak között.
 • Adelhaid nem csak versenyt lovagolt és vadászott a férjével, hanem még tivornyák zajok örömeit is megosztotta. erélyes, férjén is uralkodni képes asszony volt, aki túlélte férjét. (Wertner 1892. 30.)
 • Férjének csak lányokat szült. 
 

Statisztika

Most: 3
Összes: 668224
30 nap: 5893
24 óra: 221