Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

086 István király családja és nyugati rokonai

I. ISTVÁN KÖZVETLEN CSALÁDJA

 

Vajk/ I. István király (*969, +1038. aug. 15. Esztergom) Géza fejedelem és erdélyi Sarolta gyermeke. Felesége bajor boldog Gizella (*973 u. Regensburg, +1065?), II. „civakodó” Henrik bajor herceg és Burgundi Gizella leánya, 996-ban házasodtak össze.

 

 1. Ottó: (*1002, +1010 k.)
  • Temesvári Pelbart, I. Mátyás (15. sz.) uralkodása alatt élő ferences egyház író, hitszónok ismerteti Ottót, aki a következőt írja: "mert kis fiai, t. i. Ottó és mások, kiknek neveit nem ismerjük, sokkal (István) halála előtt hunytak el." (Wertner 1892. 56.)
  • "Cornides valószínűnek tartja, hogy Ottó István legöregebb fia lehetett, és hogy nevét III. Ottó császár tiszteletére kaphatta, mert Ottó császár Istvánt a királyi korona és Gizella kezének megszerzésében támogatta." (Wertner 1892. 56.)
 2. Ágota: (+1066 u.) Eduard angol herceghez ment feleségül aki Magyarországon élt száműzetésben.
  • Skóciai szt. Margit királyné (1047. jún. 10. Mecseknádasd – 1093. nov. 16.) x. III. Malcolm skót király második felesége lett. hs: 1070. ápr. 5. Dunfermlin – Margitot 1261-ben avatták szentté.
   1. Edward (+1093 megölték)
   2. Edmund (*1070 u)
   3. Ethelred apát.
   4. Edgar skót király (*1074/78?, +1107) Skót király 1097-1107.
   5. I. Alexander skót király (*1078? +1124. ápr.) Király: 1107-1124.
   6. I. Dávid skót király (*1085 +1153. máj.) Király: 1124-1153.
   7. Matild (skóciai Edit) (1080-1118) x. I. Henrik angol király. Leányuk szintén Matild (1102-1167) V. Henrik német császár felesége lett, később újraházasodott Gottfried anjou herceggel. Második férjétől született Platagent Henrik angol király.
   8. Mária x. III. Eustace boulognei gróf
  • Krisztina apáca. (*1040-es évek, +1100 előtt) Ramsey apátság kolostor főnöknője volt.
  • Edeling Edgár (*1050/55? Mo.) 1066-ban Angol király lett.
 3. Hedvig: Egyes források szerint Eppo (Ebbo), nellenburgi comes vette feleségül. (Hankó 2008. 348.); hs. 1009 k. Eppó halála után egyedül nevelte fel fiúkat Eberhardot – írja Eberhard krónikája, akit egy Lupardus nevű idegen pap vezetett be a tudományokba. Amikor Eberhard családot alapított Hedvig a mainzi egyházmegyéhez tartozó Schwabenheimbe vonult vissza s ott apácakolostort alapított, melynek első fejedelemasszony ő maga lett. (Pallas).
 4. Szt. Imre (Henrik): (*1007, +1031. szept. 2.) Anyai nagybátyja után kapta a Henrik (Henricus-Emericus-Imreh) nevet. „1026-ban II. Crescimir dalmát király Patricissa nevű leányával házasodott össze, nyílván politikai okokból, mert Imre szűzi életet élt, amire feleségét is rávette. A veszprémi Szent György templomban tiszta szüzesség örökös megtartását fogadta korábban.” (Szekér 1791. 142.)

 

Vajk születési ideje

 • Születési ideje körül nincs teljes egyet értés.
 • Szabó Károly: A magyar vezérek kora (1869. 340-341 lábjegyzet): "István születési évét a bécsi képes krónika 32. l., a Chron. Budense, Budae. 1838. 61. 1., Thuróczi Chron. Hung. II. rész 27. fej. s ezek nyomán Bonfini és Ranzan a 969-dik évre teszi; egyedül Kézainál Chron. II. könyv 2. fej. 1. §. találjuk azt 967-re helyezve. Krónikáink ez adatát elvetve több bel- és külföldi író vagy önkényesen vagy tarthatatlan alapokra épített okoskodással helyezte István születését tíz, tizenöt s húsz évvel is későbbre. Igy Hell Miksa, utána Katona s ennek nyomán Frankl Vilmos azt 979-re, Hanisz, Stilting és Pray 983 vagy 984-re, Inchoffer 985-re, Jászay Pál 988-ra, a külföldi Baronius, spondanus és Balbinus 989-re határozzák. Véleményeik és hozzávetéseik alapjául azonban egyetlen egy olyan érvet sem találunk fölhozva, mellyel hazai krónikáink hitelét megdöntöttnek vagy csak megingatottnak is elismerhetnők."
 • Vajk 957-ben Esztergomban született. Forrása a Magyar Sion I. 562. és III. 296. (Ráth 1866. 1.)

 

Elmélkedés: Vajk bizonyosan 972 előtt született, hiszen apja Geyza fejedelem a már megszületett fiú (mint örökös) ismeretében kellett, hogy tárgyaljon I. Ottó német császárral a "közös" európai jövőről. Vajk ekkor mindenképpen kiskorú, fiatal gyermek vagy ami szintén lehetséges csecsemő, de a legvalószínűbbnek azt tartom hogy már olyanforma gyermek, aki túl van a csecsemőkoron és életben megmaradt, láthatóan egészségesen fel fog cseperedni. Apja és a nemzetségfők ekkor már tudhatták, hogy e fiúra lehet egy új jövőt építeni, egy olyan hazában amelyiknek szomszédságában egy igencsak eltérő mentalitású és jellemű népek lakoznak. Vajk tehát 972-ben hihetőleg már 3 éves gyermek volt, amivel az alapvető krónikák nem vetekszenek. (Kozsdi Tamás, 2010. aug.)

 

Statisztika

Most: 4
Összes: 668214
30 nap: 5889
24 óra: 231