Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

088 A kétes eredetű pannonhalmi alapítólevél

KUTATÓI VÉLEMÉNYEK A PANNONHALMI APÁTSÁG KÉTES HITELŰ ALAPÍTÓLEVELÉRŐL (1001.)

 

Első és legnevezetesebb klastrom, mellyet épített vala Sz. István, Sz. Márton tiszteletére Pannónia hegyén volt, jóllehet annak kezdője Geisa vala. Ezen Klastromot királyi levelével megerősítette Sz. István 1001-dik esztendőben. (Szekér 1791. 138.)

"A pannonhegyi apátság alapító levele (Fejérnél I. 281.) mely szerkezetére nézve későbbi álmű ugyan, de némely tényt hűségesen jegyez fel a hagyományokból." (Horváth 1878. 106.)

"Amint az oklevelet kiállító nevében, úgy az 1001-iki oklevél szövegében az egykorú III. Ottó okleveleinek szolgai utánzását látjuk. Ugyanaz a külső berendezés; scriptura longiorral kezdődő oklevél, arenga, melyhez hasonlót III. Ottó okleveleiben találunk, az oklevél egyéb formai részeiben tökéletes megegyezés; ugyanolyan királyi és kancellári recognitio, s az ezt követő sorban az oklevél készítésének és átadásának (traditio) dátuma, minőt III. Ottónál látunk; szóval az egész szolgai utánzása egy külföldi, hosszú történelmi fejlődés után megállapított mintának, minek éppen azért nem lehetett hosszú élete nálunk, mert előkészítés, előzetes fejlődés nélkül egy idegen szellemben keletkezett kész intézményt akart egyszerre a magyar földbe ültetni." (Fejérpataky 1885. 16.)

Idézet az alapítvány levélből: "Parancsoljuk tehát az úr Jézus Krisztus bizonysága mellett, hogy semmi érsek, püspök, vezér, őrgróf, ispán, alispán, vagy bármi más kicsi vagy nagy ember az említett monostor szolgái, földei, szőlői, tizedei, halászatai, partjai s rendeleteibe, a monostor apátjának engedelme nélkül avatkozni ne merészeljen. Mit ha valaki mind e mellett tenne 100 font jóféle aranyban fog elmarasztalni, melynek fele a mi kincstárunkat, fele az említett monostort s igazgatóit illetendi, ezenfelül örök kárhozat büntetése alá essék." (Jászay 1855. 236-237.)

 

Statisztika

Most: 6
Összes: 668222
30 nap: 5892
24 óra: 231