Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

098 I. András koronázása 1047

I. András király megkoronázása és első intézkedése: a pogányság leverése, a gyilkosok megbüntetése. (1047. eleje)

 • KT: Az Akadémia szerint ez 1046 szept. végén történik, de logikusabb amit Ráth állít oklevél adatok alapján, hogy 1047-ben. Horváth (1878. 340.) elmondja hogy miért csak később koronáztatja meg magát.
 • "...az ősvallás hatalmas támasza talált Levente hercegben. S valószínűleg ez volt az oka, hogy Endre, bár maga híven ragaszkodék a kereszténységhez sem magát megkoronáztatni, sem a pogányság lázadását elfojtani nem volt képes mindjárt hazatérte után.
 • Endre Fehérvárott elfoglalja a trónt. (Akadémia 1984.)
 • Székes-Fehérvárott megkoronáztatott. (Ráth 1866. 3.)
 • Mihelyt 1047. eszt. Fejérváronn megkoronázták, a pogányi babonaságot kiirtani, és a Keresztyén vallást erőss lábra állítani telyes erővel törekedett. Péter gyilkosait érdemek szerént megbüntette. (Budai 1804.)
 • "Endre sem késett maga körül ö9sszegyujteni a kereszténységhez híven ragaszkodó urakat, kik úgy látszik mégis többségben voltak az országban. Ezektől támogatva a három életben maradt püspök által magát 1047 elején Székesfehérvárott megkoronáztatta. (Horváth 1878. 341.)
 • A Péter és Aba királyok és a Herczegek haza jövetele miatt igen megnyomorodék és ugyan el-szégényedék Magyar Ország. Ennek utánna, hogy az Endre király meg erőssödött vólna, a birodalomban, mindjárt fő vesztés alatt való parancsolattal meg-kiáltatá, hogy minden ember azt a hitet kövesse, mellyet Szent István Király hagyott és az Pogányságot el hadgya. Továbbá, hogy minden Váras és falu az elrontott, hányott Egyházakat megépécse, az Püspököket, és Papokat Tisztességben tarcsa. (Pethő 1753. 24.)
 • "Endre az ő (Péter) halála után minden gondját odafordította, hogy az országot, melly Péter és Aba zavargásai közt, a kegyetlenségek által csaknem kimeríttetett, nyugalomba s elébbi méltóságába helyezze. Ámbár pedig ennek kivitele nehéznek látszanék. ... mindazáltal feltette magában hogy lassadán minden gátat elront, s főként a keresztyén vallást, melly kiirtatván, minden munkáját hasztalannak látta, elõbbi fényére visszavigye. (Jászay 1855. 307-308.)
 • "Az ő (Levente) halála után letévén a fegyvert mindenkit ön magános dolgait végezni parancsolta, aztán azon gyilkosok, kik Péter szemeit kiszúrták, nehogy a királyokon kegyetlenkedni ezután szabadság adassék, méltó halállal kivégeztettek. Ez által a lakosok kedélyei leginkább megdöbbentek, kik megértvén milly keményen bünteti a király a bűnösöket." (Jászay 1855. 308.)
 • "Illyképen békés állapotra hozván az országot, 1047-ben, a múlt pogány öldöklésekbol életben maradt három püspök által megkoronáztatott." (Jászay 1855. 308.)
 • KT: Jászay szerint a rendrakás után volt a koronázás, a Budai lexikon szerint előbb koronázták és utána tett rendet. Ez egy fontos eldöntendő kérdés melyik következett melyikből.
 • "(Endre) bölcsen s az időhöz képest meghatározta, hogy a mely magyar vagy bár idegen ki Magyarországon a pogány hitről lemondván a Jézus igaz hitére tüstént vissza nem tér s az István által megírt szent törvényt be nem fogadja, feje és jószágaival lakoljon. A városok, falvak, lerontott templomok felépíttessenek, s a főpapok és társaik hajdani módon tiszteltessenek, s nekik engedelmeskedjenek, a scytha szertartásokat, hamis isteneket semmisítsék meg, s a bálványokat rontsák le. (Jászay 1855. 309.)
 • "A lázadás további dúlakodásának semmi nyoma sincs a kútfőkben; mi arra mutat, hogy Endre erélyes föllépte, s talán a szigornak néhány példája a rendet azonnal helyreállította, habár a pogánysághoz való szítást, mint annak néhány évvel utóbb ismételt felkelése bizonyítja, nem sikerűlt is egészen elfojtani. (Horváth 1878. 342.)

 

Verduni kanonok menekülnek Magyarországra (1047.)

 • A felégetett verduni káptalan 24 kanonokja Magyarországra költözik; Endre a megüresedett vezető egyházi stallumokban helyezi el őket. (Akadémia 1984.)
 

Statisztika

Most: 2
Összes: 667136
30 nap: 5293
24 óra: 184