Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

120 Szapolyai János életrajza 1487-1540

Szapolyai János 1487 - 1540.06.22. [53]

1505:  [18] Rákosi országgyűlés a Rendek az ő javára azt a végzést hozták, hogy a királyi ház kihaltával idegent királlyá nem választanak. János a nemzeti pártnak ekkor királyjelöltje volt.

1510:  [23] János megkérte (újra) Ulászló leányának Annának a kezét, de őt is elutasította, ahogy 1505-ben anyját is. A király ugyanis ragaszkodott az 1491-es Miksával kötött örökösödési szerződéshez.

1511:  [24] Erdélyi vajda.

1513:  [26] Harmadik leánykérési kísérlet. Hiába.

1514:  [27] Ő veri le a Dózsa féle pórlázadást Temesvárnál s válogatott kínzással végezteti ki a „Kuruc-királyt”, s vezértársait.

1516:  [29] Ulászló meghalt. A Köznemesség őt akarta kiskorú Lajos király mellé kormányzóul. Az udvar ezt megakadályozta, kárpótlásul Perényi I. mellé koronaőrnek választották.

1519:  [32] A nemzet hiába akarta Jánost Perényi Imre nádor halála után a nádori méltóságra, az udvar fondorlata elérte, hogy az országtanács Báthory Istvánt emelte az első országos főméltóságra.

1521:  [34] Nándorfehérvár elesett Báthory és Sz. János gyűlölködése és késlekedése miatt. A szenvedélyek végletekig mentek 1522-ben is.

1524:  [37] János pártjával a kormányférfiak, főkép a nádor megbuktatására törekedett ami 1525 Hatvani országgyűlésen sikerült. E forradalmi országgyűlés megfosztotta a Király tanácsosait méltóságuktól s Báthory helyébe Werbőczy Istvánt választotta nádornak.

1526:  [39] A megbuktatott főurak a Rákosi országgyűlésen Werbőczyt letette a nádori székből. - Ez év: Szulejmán szultán támadása. Okt. 14.: Tokaji Gyűlés. A felső- Magyarországi, tiszántúli és erdélyi rendek már itt megegyeztek János királlyá választásában, nov. 5. Székesfejérvári országgyűlésen végre hajtottak. Nov. 10.: Királyválasztás, nov. 11.: János Koronázása. Az ellenpárt dec. 16.: Habsburg Ferdinánd cseh királyt választotta királlyá Pozsonyban. A horvátok Ferdinándot, Szlavónia Jánost választotta.

1527:  [40] Az ellenkirályok szept. 27.: Tokajnál ütköztek meg. Ferdinándot bátyja V. Károly német császár, Jánost Ferenc francia király támogatta. Ferdinánd győzőtt, másnap szept. 28.-án a székesfejérvári gyűlés megkoronázta őt.

1528:  [41] márc. 20. János Erdélyben gyűjtött seregével Abony vármegyében újra megütközött Ferdinánd seregével, de szerencsétlenül járt s Lengyelországba menekült. - Szulejmán szultánnal Laski Jeromos követsége által szövetséget kötött. Nov.: Egy lengyel sereggel hazatért Magyarországba.

1529:  [42] júl. 19-20.: Szuljemán és János seregeikkel Mohácsnál találkoztak. Budára mentek, amit Ferdinánd hadai feladtak. A szultán Jánost a vár és királyság birtokába helyezte.

1530:  [43] ősz. Ferdinánd Budát ostrom alá fogatta, sikertelenül. Jánosnak nem sikerült az egész országot megnyerni s Ferninándot kiszorítani. Nyugat-Magyarország Ferdinánd mellett, a Keleti Jánossal tartott.

1538:  [51] Váradi béke. Kiegyezés, melyben egymás királyságát kölcsönösen elismerik s kimondják, hogy János halálával az ország Ferdinándra szálljon. János felbontja a szerződést a feltételek meg nem tartása miatt.

1540:  [53] Feleségül veszi Izabella lengyel királyleányt kitől fia születik. Júl. 22-én meghalt, de előtte úgy intézkedett, hogy királyságát neje Izabella és a szultán gyámsága alatt fia örökölje.

Révai 10/767-769.

 

Statisztika

Most: 3
Összes: 668224
30 nap: 5893
24 óra: 221