Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

135 A cölibátusról

ADATOK A PAPI NŐTLENSÉG

(CÖLIBÁTUS) TÖRTÉNETÉHEZ

 

305, Elvirai zsinat: az itt nyilatkozott szellemiség gyorsan terjedt az egyházban, az első egyetemes zsinaton már az általános papnőtlenség (coelibatus) behozatalát sürgették.

Paphnutius egy idős egyiptomi püspök, nagytekintélyű hitvalló, s szigorú aszkéta, ki soha nőt nem érintett a tiszta házasélet szűziességét és szentségét oly hatalmasan védte, hogy a zsinat a korábbi szabadságot e tekintetben meghagyta sőt néhány évtizeddel később a keleti egyház zsinatai a nőspapok megvetőire átkot mondottak.

692, Truilosi zsinat a papok azon jogát, mely szerént valamely szabad és szeplőtlen szűzzel felszentelésük előtt házasságra léphetnek, megerősítette; de a püspököknek a nejeiktől való elválást parancsolja. (Farkas 1865. I. 146.)

Hazánkban már Szt. István alatt, s különösen I. Kálmán alatt alkottak törvényeket a házas papok ellen.

A római katolikus egyházban a régóta fennállott papi coelibatus-t VII. Gergely pápa (1073-1085) keményebb büntetésekkel szentesítette, akként pl. hogy a nős papnak miséjére való megjelenést egyházi átokkal sújtotta. (Révai 4/349.)

 

A házasság tiltása az egyházban

Már 955-ben az augspurgi zsinat megtiltotta a papoknak minden kivétel nélkül a házasságot, s majd VII. Gergely pápa 1084-ben teljes folyamatba is vétette a határozást, de mégis több század alatt lehetett azt a magyar földön egész épségben behozni, ámbár Szt. László és Kálmán igyekeztek is a rendelést teljesedésbe vinni. Maguk a püspökök Thurótzi és Péterfi bizonyságai szerint Szent László idejében még házasok voltak. 1444-ben is úgy látjuk még, hogy az esztergomi érsek Dienes a barcasági papok házas voltokon nem hogy megütközött volna, sőt visitatora Tamás praepost Szt. László bigamus papjait, azaz akik özvegyet vagy rossz életű fejér személyt vettek nőnek, vagy másodszor is megházasodtak, tiltja el a szolgálattól, ellenben a becsületes nőjű papokat nem csak szolgálatjaikban, hanem papi privilegiumaikban is meghagyta.

Kállay Ferenc 1836. 50.

 

Statisztika

Most: 16
Összes: 667412
30 nap: 5457
24 óra: 353