Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A történelmi jegyzeteim tartalomjegyzéke

A kozsditamas.hu oldalon található magyar történelmi jegyzeteim tartalomjegyzéke

 

001 Magyar események 1101-1150 között
002 Magyar események 1151-1200 között
003 Magyar események 1201-1230 között
004 Magyar események 1231-1260 között
005 Adatok Atlantisz történetéhez
006 Gondolatok a Három Próféta könyvéből
007 A kőkori guancsók népe és Európa őstörténete
008 Magyarország földje sok ezer évvel ezelőtt
009 Élet és műveltség a Kárpátokban három jégkorszakon át
010 Mit jelent magyarnak lenni?
011 Részletek Horvát István "Rajzolataiból" 1825.
012 A magyar nemzeteszme csapdái és lényege 1939.
013 Hivatkozások a magyar nyelv ősiségéről
014 Turáni népek - Szkíták Kr. e. 9000-től
015 Elő-Ázsia és Nyugat-Eurázsia Kr. e. 8-7. évezred
016 A szittya Buda és India alig ismert őstörténelme
017 Héber-magyar és szabir történelmi kulcsok
018 Szumirok betelepedése
019 Első sumir-földi ásatások - kronológia
020 A szumir nép eredete
021 A szumir nép kitalált neve
022 Mezopotámia speciális vízügye
023 A szumir nép műveltségi szintje
024 Gobineau gróf (dilettáns) árja fajelmélete
025 Urnammu király törvénykönyve Kr. e. 2115 k.
026 A szumírok nyelve
027 A szumírok írása
027 Az ékírás megfejtésének története
028 Rawlinson (1810-1895) életútja
029 A szumérok tagadói [Halévy harca]
029 Az elköltözött szumir törzsek utóélete
030 Sumér hitvilágról
031 Eridu
032 Bobula Ida kutató személye
033 Trója és a kirajzás
034 Henry Schliemann személye
035 Trója régészeti rétegei
036 A római hódítás kezdete és okai Pannónia földjére
037 A rómaiak Pannóniában az 1. században
037 Aquincum (sorszámismétlés)
038 Római vallás – Istenek
039 Pannónia története (180-284)
039 A pannóniai kereszténység (1-2. SZ.) (sorszámismétlés)
040 Kik a hunok - fehér és fekete hunok
041 A hunok története 48-370-ig
042 A hunok történelme 370-381 között
043 Adatok Karaton korához (387-399)
044 Adatok Udin korához (399-409)
045 Adatok Rua uralkodásához (409?-től - 433-ig)
046 Adatok Bendegúz és Oktár korához 428-430
047 Attila jelleme és külpolitikája
048 Consantiai szerződés (434.) és a keleti hadjáratok 435.
049 Az (első) balkáni háború (441.)
050 Attila kardja
051 Második Balkáni Háború (447.)
052 A nyugatrómai birodalom és Aetius helyzete (450-ig)
053 A népek csatája és előzményei - Catalaunum 452
054 Itáliai hadjárat
055 Attila nászéjszakája és temetése
056 Hun utódok csatái 454 és Attila fiai
057 Sicambria ásatása
058 Avar kronológia 553-804.
059 Kik az avarok
060 Az első avar követség Bizáncban 558.
061 Az avarok első és második frank hadjárata 561-567.
062 Longobard-Avar szövetség 568
063 Nagy Károly és az avar végjáték
064 Az avar kincsek sorsa
065 Krum kán hadjárata az avarok ellen (814 előtt)
066 A kazáriai vallási államcsíny a fehér hunok ellen
067 A nagyszentmiklósi kincs
068 Kaukázusi magyarok
069 Keresztény magyarok (5-8. sz.)
070 A magyarok jelleme vezetése és kultúrája 887-890
071 Vérszerződés (887.)
072 Kiev és a viking kardleletek
073 Árpád külpolitikája és a Kárpátok lakosai
074 Honfoglalás és Pusztaszer 896
075 Álmos és Árpád korának kronológiája 884-907
076 Zsolt kora és Bulcsu horka 907-947
077 Taksony kora 947-972
078 Augsburgi csata 955.
079 Lehel kürtje
080 Gelyza fejedelem jelleme és családja
081 Gelyza házassága és korának eseményei
082 Pilgrin személye és oklevél hamisításai (974)
083 A vallási rendszer váltás jellemzése 972-997
084 Vajk házassága Gizellával 995
085 Koppány élete és halála
086 István király családja és nyugati rokonai
087 A pápai bulla hamisitása
088 A kétes eredetű pannonhalmi alapítólevél
089 Domonkos érsek kiléte
090 Rendek I. István korában
091 Imre herceg élete és megölése
092 A Gutkeled nemzetség Báthory ágának családtörténete
093 Orseoló Péter a puccs kegyeltje
094 Aba Sámuel
095 I. „FEHÉR” András személyes és családja
096 András herceg hazatér 1046
097 1046 véres eseményei
098 I. András koronázása 1047
099 Béla herceg hazatér (1048-50 k.)
099 III. Henrik nyomul a jussáért 1051 (sorszámismétlődés)
100 Siralmas események 1053-1060
101 I. András halála és Atilla kardjának sorsa 1060
102 I. Béla családja
103 Boldog Magyar Mózes kijevi emlékezete 11. sz.
104 I. László családja
105 I. László korának kronológiája
106 Szentjobb legendája
107 I. Kálmán korának eseményei 1095-1116
108 II. István korának eseményei 1116-1131
109 Az oroszlán szimbolika
110 Az aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya
111 II. András harmadik házassága Estei Beatrixal
112 A Pálos rend főnökei
113 A Zách nemzetség kigyilkolásának történetéhez 1330
114 Az Anjou-kori Szent legendárium
115 Zsigmond királyról
116 Adatok a Corvinák történetéhez
117 Bonfini kritikája
118 Báthory István brutalitása 1490
119 Bakócz Tamás Róma falai alatt (1514)
120 Szapolyai János életrajza 1487-1540
121 A messiásváró rabbi világtalálkozó Magyarországon 1650
122 Alexandra Pavlovna meggyilkolása Budán 1801
123 Horvát István könyvtárőr - A LEGNAGYOBB VOLT
124 Kossuth bankók a Titanicon
125 Horthy Miklós életútja
126 Horthy vitája IV. Károllyal - RITKA FORRÁS!!!
127 A szent korona 20. századi története
128 Erdély királyai az időszámítás előtt
129 A székelyek eredete, történelme kicsit másképpen
130 Mikor keletkezett a Szent Korona?
131 A Szentkorona tan lényegéről
132 Karaul a koronáról
133 A magyar korona őrei az évszázadok során
134 Az első három pápa Péter Linus Kletus
135 A cölibátusról
136 Péter apostol útja a kezdetektől
137 Arius személye és az Arianizmus - Tanulmány
138 A nikaiai zsinat története 325.
139 A konstantinápolyi zsinat története és döntései 381
140 A középkori pápai adószedők
141 A Templomos rend megalapítása
142 A jezsuitákról a 16. sz.-ban
143 A szent ereklyék tudománya
144 Krisztus magyar köntöse
145 Jézus töviskoronája
146 Krisztus véres keresztereklyéje Budán
147 Tamás apostol öve
148 Ismert szentek a Földön időrendben
149 Angelologia tudománya
150 A boszorkányság és boszorkányperek
151 Az alkímia
152 János pap királysága
153 A világkirály működésének lényege
154 A történelemkutató lélektanáról

 

stb.

 

Statisztika

Most: 3
Összes: 668213
30 nap: 5888
24 óra: 230